Rozpis

Typ závodu: Klasická trať

Datum: Sobota 4.10.2014

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Centrum: Rekreační zařízení František Krátký, Kramolín (49.1362625°N, 16.1259886°E).

Prezentace: V centru závodu 08:15 - 09:15 hod.

Čas 000: 10:00, individuální start. Závodníci kategorie HDR a P se mohou dostavit ke startu kdykoliv do času 80.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0 - 500 m. Centrum – start - 1700 m, převýšení 30 m (modrobílé fáborky). Cíl - centrum - 1200 m. Cesta na start vede po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!!! Cesta na start vede kolem cíle – možnost odložení svršků.

Přihlášky: do 28.9. 23:59 přes systém ORIS. Nouzově na: prihlasky@oobtrebic.cz

Startovné: Dětské kategorie do HD14 + HDR + P 40 Kč, ostatní kategorie 70 Kč. Kategoriím HDR a P se po prvním termínu přihlášek nezvyšuje startovné. Platby je možné také posílat na účet 155769340/0300, variabilní symbol číslo klubu dle adresáře ČSOS.

Mapa: BABYLON M 1:10000, E 5 m, stav duben 2013, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, mapa není vodovzdorně upravena. Zvláštní mapové symboly zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt. Pro kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, D45, D55, H55, H65, P BABYLON M 1:15000, E 5 m, stav duben 2013, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, mapa není vodovzdorně upravena. Zvláštní mapové symboly zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt. Pro ostatní kategorie.

Kategorie: D10, D10N, D12, D14, D16, D18, D21C, D21D, D35, D45, D55, H10, H10N, H12, H14, H16, H18, H21C, H21D, H35, H45, H55, H65, HDR, P

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Ředitel: Miroslav Orálek R3

Stavitel: Martin Klusáček R2

Hlavní rozhodčí: Roman Věžník R1

Mapa příjezdu: Dodržujte jednosměrný příjezd do centra (viz. mapka příjezdu), který začíná jižně od obce Kramolín – bude značeno. Parkování pouze dle pokynů pořadatelů.