Pokyny

Pořádající subjekt: Oddíl orientačního běhu Třebíč

Datum: Sobota 4.10.2014

Centrum: Rekreační zařízení František Krátký, Kramolín (49.1362625°N, 16.1259886°E).

Zařazení závodu do soutěží: 14. závod Ligy Vysočiny 2014. 12. závod Jihomoravské ligy 2014. Závod HSH rankingu s koeficientem 1,00. Veřejný závod.

Prezentace: V centru závodu 08:15 - 09:15 hod.

Mapa příjezdu: Dodržujte jednosměrný příjezd do centra (viz. mapka příjezdu), který začíná jižně od obce Kramolín – bude značeno. Parkování pouze dle pokynů pořadatelů.

Vybavení centra: V centru bude možnost občerstvení v hospodě Rekreačního zařízení (nápoje, párky, v omezeném množství teplé jídlo, cukrovinky, káva apod.). Přísný zákaz vstupu do hospody v orientačních botách!!! Pro zákazníky hospody k dispozici vnitřní WC. K dispozici budou rovněž mobilní WC. V centru k dispozici upravený prostor kolem hospody, případně areál rekreačního zařízení. V případě nepříznivého počasí převlékání ve vlastních dopravních prostředcích.

Čas vítěze: Předpokládaný čas vítězů dle směrných časů Soutěžního řádu oblasti Vysočina.

Čas 000: 10:00, individuální start. Závodníci kategorie HDR a P se mohou dostavit ke startu kdykoliv do času 80.

Vzdálenosti: Parkoviště – centrum 0 - 500 m. Centrum – start - 1700 m, převýšení 30 m (modrobílé fáborky). Cíl - centrum - 1200 m. Cesta na start vede po silnici III. třídy – dbejte zvýšené opatrnosti!!! Cesta na start vede kolem cíle – možnost odložení svršků.

Mapa: BABYLON M 1:10000, E 5 m, stav duben 2013, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, mapa není vodovzdorně upravena. Zvláštní mapové symboly zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt. Pro kategorie HDR, HD10N, HD10, HD12, HD14, D45, D55, H55, H65, P BABYLON M 1:15000, E 5 m, stav duben 2013, rozměr mapy 210x297, mapový klíč ISOM 2000, hlavní kartograf Zdeněk Rajnošek, mapa není vodovzdorně upravena. Zvláštní mapové symboly zelené kolečko – výrazný strom, zelený křížek – vývrat, černý křížek – jiný umělý objekt. Pro ostatní kategorie.

Povinné úseky: Povinný úsek na mapový start a od sběrné kontroly do cíle bude značený červenými fáborky.

Zakázané prostory: Zakázaným prostorem před závodem je veškerý lesní prostor kromě značené cesty na start. Další zakázané prostory – v průběhu závodu veškeré oplocenky (značka 524 Vysoký plot).

Způsob ražení: Pro všechny kategorie elektronický systém ražení Sport-ident; jeden SI čip nesmí být v závodě použit vícekrát. Závodník je povinen ve startovních koridorech provést vymazání čipu a kontrolu mazání. V případě poruch jednotky SI je závodník povinen označit průchod kontrolou oražením kleštěmi do vyhrazených políček na mapě. Mapu s náhradním ražením je povinen v cíli předat ke kontrole. Na pozdější protesty nebude brán zřetel. Závodník je povinen vyčíst svůj čip i v případě, že závod nedokončí.

Popisy kontrol: Samoobslužnou formou v centru závodu.

Odevzdávání map: Mapy se v cíli neodevzdávají. Dodržujte fair play.

Výsledky: Předběžné výsledky budou v tištěné formě průběžně vyvěšovány v centru.

Časový limit: 150 minut

Čas uzavření cíle: 14:20 hod.

Školka: V areálu centra.

Terén: Pestrý, různorodý terén s poměrně hustou sítí cest v nadmořské výšce cca 350 - 500 m.n.m. V jihozápadní části mapy velice příkrá stráň. Porostové detaily, náhorní rovina. Místy hustníky a podrost, doporučujeme krytí dolních i horních končetin.

Vyhlášení vítězů: Vyhlášení a ocenění tří nejlepších závodníků ve všech kategoriích začne cca ve 14:00 hod.

První pomoc: V prostoru centra závodu. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí. První pomoc je poskytována pouze po doběhu v centru závodu. Následující lékařskou pomoc si každý účastník hradí ze svého zdravotního pojištění.

Ředitel: Miroslav Orálek R3

Hlavní rozhodčí: Roman Věžník R1

Stavitel: Martin Klusáček R2

Jury: Eva Voborníková (CTB), Petr Mareček (OSN), Martin Kratochvíl (SJI)

Poznámky, zákazy: Provozování prodejní nebo propagační činnosti je možno pouze se souhlasem ředitele závodu. Výše vkladu při protestech 200,- Kč. Závodníci závodí na vlastní nebezpečí

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel OB, Soutěžního řádu Oblasti Vysočina.

Závěrem: Všem účastníkům přejeme úspěšný závod a hezky prožitý den. Pořadatelé děkují všem dotčeným orgánům a organizacím, panu Františku Krátkému a všem vlastníkům lesních pozemků za nevšední přístup při organizaci tohoto závodu.